Przejdź do treści

Analiza zdolności kredytowej – dlaczego jest tak ważna dla banku

Zdolność kredytowa to jeden z najistotniejszych parametrów, składających się na otrzymanie różnych form finansowania. To od zdolności kredytowej zależy bowiem, czy i jaki kredyt otrzymamy, a w rezultacie to, czy uda nam się zrealizować założone cele. Aby samodzielnie wyliczyć zdolność kredytową można posłużyć się dostępnymi kalkulatorami, ale fachową wiedzę na ten temat da nam dopiero bank, w którym złożymy wniosek. Dlaczego zdolność kredytowa najważniejszy parametr dla banku?

Kredyt to jeden z podstawowych produktów bankowych, znajdujący się w ofercie banków skierowanej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jako, że jest to produkt popularny i powszechny to temat jego otrzymania, spłacania i zdolności kredytowej jest bardzo ważny, a przez finansistów często komentowany.

Nie ma zatem niczego dziwnego w tym, że tak wiele osób posiłkując się zdobytą lub posiadaną wiedzą finansową, chce poprawić swoje parametry kredytowe, a mówiąc wprost, pracuje nad lepszą zdolnością finansową, która dla banku jest niezwykle ważna.

Po co zaciągamy kredyt?

Powodów jest tak wiele, jak różnych planów inwestycyjnych. Kredyty hipoteczne zaciągamy na budowę lub zakup nieruchomości, zaś kredyty inwestycyjne na rozwój działalności. Kredyty gotówkowe można pożyczyć na dowolny cel, założony w ofercie banku. Istotą samego kredytu jest natomiast otrzymanie określonej kwoty, niezbędnej do realizacji celu, a następnie spłacanie jej w dopasowanych do indywidualnych możliwości ratach.

Nie zawsze jednak możemy zaciągnąć kredyt na określoną kwotę. To, co nas blokuje to zbyt mała i wyliczona przez bank zdolność kredytowa. Co oznacza, to trudne dla przeciętnego Kowalskiego pojęcie, w zakresie ubiegania się o kredyt i o czym powinien pamiętać, gdy składa wniosek?

Zdolność kredytowa od strony banku – dlaczego tak ważna?

Analiza zdolności kredytowej odbywa się zawsze i mniej więcej po tym, jak złożymy wniosek o kredyt. Na jej podstawie, bank określa kwotę, którą może nam pożyczyć i na jakich z posiadanych w ofercie warunkach. To od indywidualnie wyliczonej zdolności kredytowej wiadomo, czy uda się otrzymać kredyt w szacowanej przed kredytobiorcę wysokości lub czy aktualnie wypracowana kondycja finansowa na to nie pozwala.

Bank określając warunki kredytowania może nie tylko zaniżyć kwotę kredytu, ale również całkowicie odrzucić wniosek. W niektórych przypadkach zgodzi się na udzielenie kredytu w określonej kwocie, ale tylko wówczas, gdy przedstawimy dodatkowe formy zabezpieczeń.

Bank zawsze sprawdzi naszą zdolność, ta weryfikacja może być co prawda mniej lub bardziej szczegółowa, ale uniknąć się jej nie da. Jest to procedura obowiązkowa i obowiązująca względem przepisów bankowych, a przede wszystkim zabezpiecza bank przed nieuczciwym kredytobiorcą.

Zdolność kredytowa pełni dla banku bardzo ważną funkcję, umożliwia bardzo skrupulatne wyliczenie ryzyka związanego z udzieleniem finansowania danemu klientowi. Pamiętajmy, że bank także musi się zabezpieczyć przed ewentualnym zaniechaniem spłat kredytu, opóźnieniami lub innymi wydarzeniami losowymi związanymi z samym kredytobiorcą.

To, na co szczególnie warto zwrócić uwagę to fakt, że wyliczenie zdolności kredytowej i w efekcie odrzucenie wniosku kredytowego to także i wbrew pozorom korzyść na rzecz samego wnioskodawcy. Bank bardzo często uświadamia w ten sposób swoich klientów, że podjęta na szybko decyzja finansowa mogłaby znacząco i negatywnie wpłynąć na ich domowe finanse, a czasem też wciągnąć ich w spiralę zadłużenia.

Co składa się na zdolność kredytową i jak wylicza ją bank?

Nadrzędnym celem każdego banku jest udzielenie kredytu tylko tym kredytobiorcom, którzy są w stanie spłacać określone zobowiązanie finansowe i na danych warunkach zapisanych w umowie.

Nie ma zatem niczego dziwnego w tym, że bank musi uzależnić przydzielenie kredytu od tego, jaką zdolność wyliczy dla danej osoby. W tym celu bezpośrednio po złożeniu wniosku bank poprosi o przedłożenie niezbędnych dokumentów, będących potwierdzeniem wpływów finansowych.

Warto sobie uświadomić, że zdolność kredytowa będzie bowiem zdolnością do spłaty kredytu wraz ze wszystkimi kosztami zgodnie ze zdefiniowanymi w umowie parametrami. A zatem zdolność nie jest wyliczana tylko na kwotę pożyczoną przez bank, ale sumę odsetek i prowizji.

Nie każdy bank wylicza zdolność kredytową opierając się na tych samych parametrach. Wręcz przeciwnie, każda z jednostek finansowych ma własne procedury i wyliczone ryzyka.

Przy mniejszych kredytach gotówkowych bankowi w celu wyliczenia zdolności kredytowej mogą wystarczyć podstawowe dokumenty i informacje, jak zaświadczenie o dochodach, czy wyciąg z konta.

Im wyższa wnioskowana kwota, większa liczba rat oraz konieczność ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, tym bardziej skomplikowane wymagania ze strony banku. W przypadku zaciągania kredytu hipotecznego liczba dokumentów jest nieco bardziej złożona, a składa się na nie akt własności gruntu, czy też budynku oraz pozwolenie na budowę.

Każdy bank stosuje też nieco inne mechanizmy przyjmowania wniosków i ich rozpatrywania, dlatego tak częstą praktyką jest wnioskowanie o kredyt do kilku instytucji.

Co jest brane pod uwagę przy wyliczeniach zdolności kredytowej? O tym pamiętaj:

  1. Dochód netto: mówiąc najprościej, im więcej zarabiamy, tym lepiej; ale znaczenie ma także posiadana umowa; forma umowy o pracę ze stałym dochodem jest najlepszym z zabezpieczeń spłacania kredytu dla banku,
  2. Koszty utrzymania: czyli informacja o tym, ile pieniędzy ze stałego dochodu netto wydajesz w comiesięcznych wydatkach: opłaty, inne kredyty, alimenty itp.,
  3. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie: bywa, że bank na podstawie aktualnego wykształcenia określa szansę na rozwój i lepsze zarobkowanie w przyszłości,
  4. Dotychczasowa historia kredytowa: czyli informacja o tym, czy poprzednio zaciągnięte kwoty kredytów, były spłacane w terminie.

Pamiętaj, że Twoja zdolność kredytowa może ulec zmianie, na lepsze lub na gorsze jeśli popadniesz w lawinę zadłużenia. Warto zatem wysłać wniosek do banku w najlepszym z możliwych momentów, ale nie zrażać się odrzuconą prośbą. O tym, jak poprawić swoją zdolność kredytową opowiemy w innym artykule. Koniecznie przeczytaj!

Secured By miniOrange