Przejdź do treści

Zależność między wiekiem kredytobiorcy a kredytem mieszkaniowym

Jaka jest zależność między wiekiem kredytobiorcy a kredytem mieszkaniowym? Przy sprawdzaniu Twojej zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę szereg różnych czynników. Jednym z nich jest wiek. W jakim stopniu to kryterium może przesądzić o przyznaniu Ci kredytu, a także o warunkach umowy kredytowej? Wyjaśniamy.

Czym są minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy?

W kontekście kredytu hipotecznego można spotkać się z dwoma pojęciami związanymi z liczbą lat na karku osoby, która chce skorzystać z tego produktu bankowego: minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy. Co dokładnie kryje się pod tymi określeniami?

Minimalny wiek kredytobiorcy to granica wieku, poniżej której bank nie udzieli kredytu. Zazwyczaj jest to 18. rok życia, w którym to nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych. Niektóre banki przesuwają jednak minimalny wiek kredytowy do 20. albo nawet 21. roku życia.

Maksymalny wiek kredytobiorcy to kwestia bardziej skomplikowana. W przypadku kredytu hipotecznego najczęściej oznacza on wiek kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty. I trzeba tu pamiętać o tym, że kredyty mieszkaniowe są zazwyczaj zawierane na długi okres. Zgodnie z przyjętą przez KNF Rekomendacją S okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 25 lat. W praktyce wygląda to jednak różnie. Jeśli okaże się to dobrym interesem i dla banku, i dla kredytobiorcy, zobowiązanie może zostać ustalone nawet na 30-35 lat.

Maksymalny wiek kredytobiorcy zależy od polityki konkretnego banku. Jak to wygląda w przypadku większości działających na polskim rynku instytucji?

 

Bank Maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego
mBank 67 lat
BOŚ Bank 70 lat
Pekao S.A. 70 lat
Santander Bank Polska 70 lat
Citi Handlowy 70 lat
ING Bank Śląski 70 lat
Credit Agricole 70 lat
BNP Paribas 75 lat
Bank Millennium 75 lat
Bank Pocztowy 80 lat
Alior Bank 80 lat
PKO BP 80 lat

 

Dlaczego banki w ogóle zwracają uwagę na wiek kredytobiorcy?

Podczas sprawdzania Twojej zdolności kredytowej bank sprawdza wiele informacji, które na pozór niewiele łączy. W rzeczywistości służą temu samemu: oszacowaniu, czy jesteś w stanie spłacić zaciągnięty kredyt w określonym czasie, bez żadnych utrudnień i opóźnień.

W jakim stopniu Twój wiek wpływa na zdolność do terminowej spłaty zadłużenia? Na początek przyjrzyjmy się kilku liczbom:

  • 60 lat – wiek emerytalny dla kobiet,
  • 65 lat – wiek emerytalny dla mężczyzn,
  • 72,6 lat – średnia długość życia mężczyzn w Polsce,
  • 80,7 lat – średnia długość życia kobiet w Polsce.

To teraz załóżmy, że zamierzasz wziąć kredyt gotówkowy mając 30 lat. Bank zaproponował Ci 35-letni okres kredytowania. Co to oznacza? Że jeśli będziesz spłacać zadłużenie zgodnie z harmonogramem, skończysz dopiero jako emeryt. A jak wiadomo, emerytura to okres, w którym przychody ulegają drastycznemu zmniejszeniu w stosunku do okresu czynności zawodowej.

Co to może oznaczać dla banku? Potencjalne trudności ze spłatą ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej. Niektóre banki już na etapie wyliczania zdolności kredytowej biorą pod uwagę spadek dochodów po przejściu na emeryturę. Nie jest to jednak standardem. Zresztą w grę wchodzi też bardziej definitywna opcja niż emerytura – śmierć kredytobiorcy przed całkowitą spłatą zadłużenia. 

To właśnie z tych powodów maksymalny wiek kredytobiorcy jest brany pod uwagę przy dokonywaniu oceny Twojej zdolności kredytowej.

Ale wiek kredytobiorcy wpływa nie tylko na proces weryfikacji przed udzieleniem kredytu, lecz również na późniejszy etap, czyli ustalanie konkretnych warunków umowy kredytowej. Jeśli zostanie przekroczona granica maksymalnego wieku, bank wciąż może zaproponować Ci kredyt, jednak na nieco gorszych warunkach niż w przypadku młodszych konsumentów: z krótszym okresem kredytowania, a zatem z wyższymi ratami miesięcznymi. W efekcie koszt kredytu będzie wyższy, a jego spłata trudniejsza.

W jaki sposób poprawić swoje szanse na kredyt po 40. roku życia?

Czy powyższe kalkulacje dotyczące maksymalnego wieku kredytobiorcy oznaczają, że po przekroczeniu magicznej bariery “czterdziestki” Twoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej maleją? I tak, i nie. 

Z jednej strony wiek jest istotnym kryterium, które w dużym stopniu wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Z drugiej strony – nie jest jedynym. Jeśli inne przesłanki będą przemawiać na Twoją korzyść, możesz otrzymać pozytywną ocenę zdolności kredytowej, a nawet korzystne warunki samego kredytu. 

Możesz też zawsze pomyśleć o dodatkowych sposobach na poprawę swojej wiarygodności w oczach banku. Jakich?

Ubezpieczenie na życie

W obniżeniu kosztów kredytu zaciąganego na okres dłuższy niż maksymalny wiek kredytobiorcy może pomóc odpowiednie ubezpieczenie na życie z cesją na bank. Powinno obejmować kwotę równą wysokości zaciągniętego zobowiązania. 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że będzie to dodatkowy koszt kredytowy. I to niemały. Wysokość składek jest obliczana na podstawie danych GUS-u dotyczących średniej długości życia w Polsce. Zatem im jesteś starszy, tym wyższą składkę ubezpieczeniową zapłacisz.

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu

Masz inną nieruchomość, która stanowi Twoją własność? Wykorzystanie jej w roli dodatkowego zabezpieczenia z hipoteką na rzecz banku może wpłynąć na obniżenie kosztów kredytowania, nawet jeśli przekraczasz maksymalny wiek kredytobiorcy. 

Musisz być jednak świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą ten krok. Jeśli powinie Ci się noga i nie uda Ci się spłacić zadłużenia w terminie, bank zajmie nie tylko nieruchomość, którą kupiłeś na kredyt, lecz również tę drugą, stanowiącą jego zabezpieczenie.

Drugi współkredytobiorca

Dobrym wyjściem może okazać się wzięcie kredytu z drugim, młodszym kredytobiorcą – kimś zaufanym. Jeśli tylko jego zdolność kredytowa będzie odpowiednia i nie przekroczy on granicy maksymalnego wieku, możesz liczyć na lepsze warunki kredytu niż w sytuacji, gdybyś zaciągał zobowiązanie samodzielnie.

Mało tego. Niektóre banki całkowicie odrzucają wiek najstarszego kredytobiorcy, który mógłby wpłynąć na wydłużenie okresu kredytowania i zwiększenie kosztów kredytu. Jeśli jest on nieistotny dla uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej, wystarczy dochód młodszego kredytobiorcy, który zapewni korzystne warunki kredytowania.

Podsumowując, wiek nie powinien być przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Warto jednak dokładnie przemyśleć wszystkie opcje, aby jego spłata stanowiła jak najmniejsze obciążenie domowego budżetu.

Secured By miniOrange