Zdolność kredytowa a wiek kredytobiorcy

  • by

Przyznanie kredytu uzależnione jest od zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy. Szacowana jest ona przez specjalistów finansowych pracujących w instytucjach bankowych i sprawdzana na wielu płaszczyznach. Czym jest zdolność kredytowa i jak na nią wpływa wiek kredytobiorcy?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolnością kredytową nazywamy sytuację, gdy zainteresowany kredytem klient będzie w stanie spłacić zadłużenie wraz z ustalonymi odsetkami w określonym terminie. Bank podejmuje pewne ryzyko podczas udzielania kredytu, zatem analiza ta jest szczegółowa i dotyczy wielu elementów. Kredytodawca dużą wagę przykłada do wysokości oraz źródła dochodów klienta, miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem oraz wysokości rat pozostałych kredytów. Oprócz analizy finansowej, bank dokonuje również analizy personalnej klienta, tj. sprawdza stan cywilny kredytobiorcy, sytuację mieszkaniową, liczbę osób pozostających na utrzymaniu klienta oraz wiek. Ostatni czynnik może znacząco wpłynąć na zdolność kredytową oraz czas spłaty kredytu.

Wiek a zdolność kredytowa

Wiek kredytobiorcy jest ściśle związany z wydaniem pozytywnej opinii kredytowej. Wynika to z zasady, że kredytobiorca, podczas spłaty ostatniej raty zadłużenia, nie powinien być starszy niż 65-70 lat. Nie brakuje jednak banków, które są skłonne udzielić kredytu nawet do 75 roku życia. Wiek kredytobiorcy podczas spłaty zadłużenia jest również związany z okresem kredytowania. Zgodnie z wytycznymi KNF, raty kredytu powinny być rozłożone na nie więcej niż 25 lat. Jest to jedynie sugestia, zatem wielu klientów decyduje się na dłuższe okresy spłat, co skutkuje zwiększeniem zdolności kredytowej.