Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

  • by
wypowiedzieć umowę kredytową

Podpisując z bankiem umowę kredytową należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż może zostać ona w dowolnym momencie jej obowiązywania wypowiedziana przez bank. Oczywiście bank nie może tego zrobić bez powodu. Sytuacje, kiedy umowa może zostać wypowiedziana są opisane bardzo szczegółowa w umowie, którą podpisaliśmy. Nie zapomnijmy więc, aby ją dokładnie przeczytać. W jakich sytuacjach bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Mimo że bank ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę kredytową, to jednak większość z nich długo zastanawia się nad taką decyzję. Wypowiedzenie umowy to bowiem nie tylko duża ilość problemów dla kredytobiorcy (między innymi konieczność oddania pożyczonych pieniędzy natychmiast), ale także dla banku. Są jednak sytuacje, w których tylko poprzez wypowiedzenie umowy kredytowej bank ma szansę odzyskać pieniądze, które pożyczył.

Opóźnienia w spłacaniu rat

Zaległości w spłacaniu rat są najczęstszą przyczyną wypowiadania umów kredytowych. Oczywiście bank raczej nie wypowie nam umowy, kiedy spóźniliśmy się kilka dni, ale wtedy, kiedy zalegamy z większą ilością rat. Jeżeli nie chcemy, aby bank wypowiedział nam umowę w chwili, kiedy mamy trudności z płaceniem rat musimy zacząć szybko działać. Wiele banków ma na taką okoliczność przygotowanych kilka rozwiązań, które mogą nam pomóc w uporaniu się z trudnościami. Bank może nam zaproponować wydłużenie okresu kredytowania, dzięki czemu zmaleją nasze raty. Inne rozwiązanie to na przykład wakacje kredytowe. Ostateczny krok to wypowiedzenie umowy.

Informacje we wniosku niezgodne z prawdą

Wypełniając wniosek kredytowy, trzeba pamiętać, że wszystkie podane w nim informacje muszą być prawdziwe.  Jeżeli bank stwierdzi, że informacje we wniosku kredytowym będą nieprawdziwe, to bank wypowie umowę natychmiast. Co prawda, bank poddaje nas dokładnej analizie przed podpasaniem umowy i w razie odkrycia nieścisłości odmówi udzielenia kredytu. Jednak bywają wyjątki. W takim przypadku mogą nas czekać jeszcze dodatkowe problemy. Bank może powiadomić stosowne organy o popełnieniu przez nas przestępstwa. Zatajanie, czy podawanie nieprawdziwych informacji może się dla nas skończyć sprawą karną.