Przejdź do treści

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny?

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny? Aby Twój wniosek kredytowy został wzięty pod uwagę, musisz dołączyć do niego szereg różnych dokumentów. Jakich? Sprawdź, czego potrzebujesz zanim zaczniesz starać się o kredyt hipoteczny.

Dlaczego bank wymaga dostarczenia tylu dokumentów z wnioskiem o kredyt hipoteczny?

Proces weryfikacji wniosków kredytowych jest bardzo skomplikowany. Bierze się w nim pod uwagę mnóstwo zmiennych, które mogą wpłynąć na to, czy kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać kredyt. O ile część niezbędnych do tego danych bank załatwi sobie samodzielnie, resztę musisz zebrać i złożyć z wnioskiem – bo albo nie są powszechnie dostępne, albo też dostarczenie ich przez Ciebie skróci czas oczekiwania na decyzję.

Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny?

Każdy bank ma własną politykę kredytową i może wymagać od Ciebie przedłożenia innych dokumentów. Zanim wypełnisz wniosek kredytowy, odwiedź placówkę lub stronę internetową instytucji, w której zamierzasz starać się o kredyt, i sprawdź, co musisz skompletować. W ten sposób unikniesz późniejszego stresu i nie będziesz musiał nerwowo załatwiać wszystkich formalności na ostatnią chwilę.

Poniżej prezentujemy zestawienie dokumentów, które mogą (ale nie muszą) być wymagane podczas składania wniosku kredytowego.

Dokumenty ogólne

Większość Twoich danych osobowych będzie znajdować się we wniosku kredytowym. Dodatkowo bank może zażądać następujących dokumentów.

  • Dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport – muszą być skserowane lub zeskanowane w taki sposób, aby cała powierzchnia dokumentu była dobrze widoczna.
  • Wypełniony formularz z danymi osobowymi wszystkich wnioskodawców – np. kredytobiorcy, współkredytobiorcy i żyranta.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W tym przypadku wszystko zależy od tego, jaką nieruchomość chcesz sfinansować kredytem.

 

Mieszkanie z rynku pierwotnego Mieszkanie z rynku wtórnego Działka Budowa domu
Odpis z księgi wieczystej Odpis z księgi wieczystej Odpis z księgi wieczystej działki lub nieruchomości, z której zostanie wyodrębniona działka Odpis z księgi wieczystej działki 
Dokument precyzujący warunki transakcji (umowa deweloperska, umowa przedwstępna lub umowa rezerwacyjna) Potwierdzenie prawa własności sprzedawcy do nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny, dokument potwierdzający przyjęcie spadku) Zaświadczenie o kredycie, jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką przez obecnego właściciela Potwierdzenie prawa własności działki (umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny, dokument potwierdzający przyjęcie spadku)
Promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości (jeśli deweloper obciążył nieruchomość hipoteką) Umowa przedwstępna Wypis i wyrys z ewidencji gruntów Pozwolenie na budowę
Potwierdzenie dotychczasowych wpłat na rzecz dewelopera Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Projekt techniczny
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy Zaświadczenie o kredycie, jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką przez obecnego właściciela Decyzja o warunkach zabudowy Dziennik budowy
Rzuty nieruchomości Potwierdzenie prawa własności sprzedawcy do nieruchomości (umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny, dokument potwierdzający przyjęcie spadku) Kosztorys budowy
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Dokumenty dotyczące wyceny nieruchomości

Bank może dopuścić wycenę wykonaną przez zatrudnionego przez Ciebie rzeczoznawcę lub też zażądać wykupienia tej usługi u rzeczoznawcy współpracującego z nim. W każdym z tych przypadków, operat szacunkowy musi zostać sporządzony zgodnie z wytycznymi konkretnej instytucji, które należy wcześniej sprawdzić.

Poza samym przygotowaniem wyceny, rzeczoznawca powinien wypełnić oświadczenie o braku konfliktu interesów. Musi też koniecznie dysponować odpowiednimi uprawnienia zawodowymi.

Dokumenty dotyczące Twojej zdolności kredytowej

Twoja zdolność kredytowa jest wyliczana w oparciu o dochody i różni się w zależności od tego, na jakiej podstawie je osiągasz. Oto dokumenty, które mogą posłużyć do zweryfikowania tej kwestii.

 

Umowa o pracę Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia lub umowa o dzieło) Własna działalność gospodarcza Emerytura, renta lub świadczenia przedemerytalne
Zaświadczenie o dochodach  Aktualne umowy cywilnoprawne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami Dokument potwierdzający prawo do konkretnego świadczenia
Potwierdzenie wpływu wynagrodzenia na konto bankowe – z ostatniego miesiąca lub kilku Zaświadczenia o zarobkach z umów cywilnoprawnych Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami Dokument potwierdzający wypłaty świadczenia w ostatnim miesiącu lub kilku
Świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy Rachunki z ostatnich 6-12 miesięcy PIT z poprzedniego roku Wyciąg z konta z wpływami ze świadczenia
Aktualna umowa o pracę PIT z poprzedniego roku Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych
PIT z poprzedniego roku Potwierdzenie wpływu wynagrodzenia na konto bankowe – z ostatnich kilku miesięcy Księga przychodów i rozchodów, zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych lub ewidencja przychodów za ostatnich 12 lub 24 miesiące

Jeśli pobierasz dodatkowo jakieś świadczenia (np. macierzyńskie, rodzicielskie, chorobowe), konieczne może się okazać skompletowanie stosownych zaświadczeń z ZUS-u.

Bank może też wymagać dokumentów potwierdzających obecność lub brak dodatkowych obciążeń finansowych. Mogą to być:

  • prawomocny akt rozwodowy,
  • dokument informujący o rozdzielności majątkowej małżonków,
  • wyrok alimentacyjny.

Czy warto zacząć kompletować dokumenty potrzebne do kredytu na długo przed złożeniem wniosku? Niekoniecznie. Niektóre z nich muszą bowiem stanowić świadectwo aktualnej sytuacji i kilkutygodniowa lub -miesięczna różnica między datą dokumentu a datą na wniosku kredytowym może być powodem odrzucenia przez bank.

Secured By miniOrange