Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny?

  • by

Kredyt hipoteczny na budowę domu jest jednym z najczęściej udzielanych obecnie przez banki kredytów. Ubiegając się o ten kredyt musimy złożyć szereg dokumentów. Jakie to dokumenty?

Pewne dokumenty są w każdym banku inne. Ale są też i takie, które wymagane są niezależnie od tego, w jaki banku zdecydujemy się złożyć wniosek kredytowy. O tym wspólnych dokumentach dowiecie się z naszego artykułu.

Dokumenty, które potwierdzają dochody

Nasze dochody mogą pochodzić z różnych źródeł. Stąd też różnice w wymaganych przez bank dokumentach. W zależności od źródła dochodu do wniosku kredytowego dołączamy:

  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę – dotyczy to osób, które pracują na umowę o pracę; pracodawca wystawi nam zaświadczenie na otrzymany od banku druku. Traci ono swoją ważność po trzydziestu dniach;
  • PIT z poprzedniego roku – ten druk składają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą;
  • wyciąg z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Dokumenty weryfikujące tożsamość

Są to dokumenty wymagane przez każdy bank. Składając wniosek kredytowy koniecznie musimy zabrać ze sobą dwoma dokumenty, każdy z nich musi być dokumentem ze zdjęciem. Na pewno musimy zabrać ze sobą jako jeden z dokumentów dowód osobisty. W większości banków jako drugi dokument akceptowany jest paszport. Warto również zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów podczas podpisywania umowy, więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Dokumenty działki

Wraz z wnioskiem o kredyt na budowę domu musimy złożyć dokumenty dotyczące działki, na której nasz dom ma powstać. Dokumenty te to:
umowa kupna działki lub inny rodzaj dokumentu, który pozwoli stwierdzić, że działka, na której planujemy budowę domu należy do nas;
odpis z księgi wieczystej działki – nie składajmy o niego wniosku zbyt wcześnie, najlepiej jest wystąpić o odpis na trzy miesiące przed zaplanowaną

  • datą złożenia wniosku kredytowego;
  • wypis z rejestru gruntów.

Banki mogą wymagać także dodatkowych dokumentów, które dotyczą już samej zaplanowanej budowy. Dokumenty te to:

  • decyzja o warunkach zabudowy;
  • pozwolenie na budowę;
  • dziennik budowy.

Być może bank zechce także zobaczyć projekt domu.