Czy warto wziąć kredyt hipoteczny z wkładem własnym?

  • by

Kredyt hipoteczny nie jest łatwą formą finansowania zakupu nieruchomości. Przechodząc odpowiednie kwalifikacje stajemy w końcu przed koniecznością opłacenia mieszkania lub domu z własnych pieniędzy. Ten nasz własny kapitał to nic innego jak nasz wkład własny.

Jaka wartość wkładu własnego?

Większość banków wymaga od kredytobiorców, przy przyznaniu kredytu hipotecznego, wkładu własnego. Kredyt mieszkaniowy plus wkład własny stanowi pełną wartość nieruchomości. Dlatego czasami należy się dobrze zastanowić, ponieważ im większy wkład własny tym mniejsze zadłużenie na przyszłość. Dzisiaj banki najczęściej wymagają wkład własny w wysokości od 10% do 20 % wartości danej nieruchomości.

Dlaczego zdecydować się na kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym

Kredyty hipoteczne bez udziału wkładów własnych są na rynku bardzo trudno dostępne. Jednak jeśli już uda się nam znaleźć tego typu kredyt, może nas spotkać przykra niespodzianka, ponieważ taki kredyt jest na ogół bardzo drogi. Wartość wkładu własnego, ma duży wpływ na ocenę zdolności kredytowej – im większy wkład i mniejszy kredyt, tym krótszy okres spłacania rat. Brak wkładu własnego może również stanowić podstawę do odrzucenia wniosku kredytowego.

Potrzeba udokumentowania

Wkład własny należy udokumentować. Bank przed wypłatą kredytu żąda przedstawienia odpowiednich dokumentów, że takowym wkładem dysponujemy lub, że już go rozdysponowaliśmy na poczet zakupu danej nieruchomości.

Jak udokumentować wkład własny do kredytu?

Wszystko zależy od rodzaju wkładu własnego i od konkretnych ustaleń między stronami. Jednak najbardziej popularne są trzy sposoby, udokumentowania wkładu własnego:

  • potwierdzenie zrealizowanego przelewu,
  • opłacona faktura zakupu, z pełnymi danymi kredytobiorcy,
  • oświadczenie podpisane przez strony umowy, kupującego i sprzedającego.

Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego, warto również skorzystać z kalkulatora kredytowego w celu obliczenia kwot rat kredytu.