Jakie znaczenie ma pozytywna historia kredytowa?

  • by
historia kredytowa

Pozytywna historia kredytowa ma ogromne znaczenie, kiedy staramy się o kredyt hipoteczny. Jeżeli ocena jest dobra wpływa na ocenę jakościową klienta i zwiększa skłonność banku do udzielenia kredytu. 

Co bank myśli o zdolności kredytowej?

Sytuacja każdego klienta jest analizowana indywidualnie i na jej podstawie bank każdorazowo podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu lub jego odmowie. Brak historii kredytowej nie zawsze powoduje odmowę udzielenia kredytu, ale powoduje, że wiarygodność kredytowa klienta jest niższa co w konsekwencji wpływa na całą ocenę kredytową.
Posiadanie pozytywnej historii kredytowej może zaważyć na decyzji banku, szczególnie w przypadku klientów, którzy są na granicy swojej zdolności kredytowej. Sprawdź również jakie dokumenty są Ci potrzebne jeśli starasz się o kredyt.

W jakich sytuacjach historia kredytowa ma kluczowe znaczenie?

Pozytywna historia może pomóc w otrzymaniu kredytu, chociaż nie wpływ na warunki cenowe oferty, w porównaniu jakby tej historii nie było, o tyle posiadanie opóźnień w spłacie wcześniejszych kredytów, może zablokować drogę do otrzymania kredytu hipotecznego. Jest to bowiem kluczowy czynnik brany pod uwagę w trakcie ustalania oceny ryzyka kredytowego. Starając się o kredyt musisz wypełnić wniosek kredytowy, w którym będą podane nie tylko Twoje dochody, lecz również wydatki, w celu przeanalizowania zdolności kredytowej.

Jak można naprawić złą historię kredytową?

Należy pamiętać, że różnie bywa ze znikaniem danych w BIK. Przetwarza on dane podczas trwania spłat kredytów i później nie udostępnia już tych informacji bankom. Inaczej jest jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych. Jest to konieczne, jeżeli planujesz budować pozytywną historię kredytową. W takiej sytuacji dane są przechowywane przez maksymalnie 5 lat lub do momentu odwołania zgody.
Jeżeli nie spłacasz regularnie rat rat kredytu, wówczas BIK może bez Twojej zgody, przetwarzać dane przez kolejnych 5 lat.  Taka sytuacja ma miejsce jeżeli:
–  spóźniasz się ze spłatą kredytu dłużej niż 60 dni,
– instytucja finansowa poinformowała kredytobiorcę z wyprzedzeniem min. 30 dni o tym, że takie dane będzie przetwarzała.